އިބްލީހާއެކު ދެއްކި ވާހަކަކޮޅެއް


ވަރަށް އަނދިރި ރެޔަކު، އިބްލީހާއެކު ވާހަކަކޮޅެއް ދެއްކީމެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން ކުރެވުނީ، އެ ރޭ، ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވި އަޑު އިވުމުން، މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ޤަސްދުކުރި ހިނދު، އިބްލީސް އައިސް ބުނި އެއްޗަކުންނެވެ.

އިބްލީސް ބުންޏެވެ. މިހާރު ތެދުވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. އޮށޯންނާށެވެ! އަދި އަރާމުކޮށްލާނެ ވަގުތު އެބައޮތެވެ.

އަޅުގަނޑު ބުނީމެވެ. މިހެން އޮއްވައި، ފަރުޟު ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެގެން ހިނގައިދާނެތީ ބިރުވެތިވަމެވެ.
އިބްލީސް ބުންޏެވެ. ވަގުތަކީ އަބަދުވެސް ތަނަވަސްވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ. 
Read More »